Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bulanık boyut analizi ve bulanık vikor ile bir çnkvmodeli: personel seçimi problemi

Yazar kurumları :
Savunma Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Personel seçimi organizasyonların başarısını etkileyen en önemli problemlerden biridir. Bu seçim, belirsizlik içeren bir karar verme sürecidir. Genellikle bir heyet tarafından belirlenmiş niteliklere göre en iyi aday uzlaşık bir karar ile belirlenmeye çalışılır. Bu sebeple, bu çalışmada bulanık ikili karşılaştırmalı boyut analizi ve bulanık VIKOR (VlsekriterijumskaOptimizacija I KompromisnoResenje) yöntemlerinden yararlanılarak personel seçimi problemi için bulanık küme temelli bir çok nitelikli karar verme (ÇNKV) modeli önerilmektedir. Niteliklerin önem derecelerinin belirlenmesi amacıyla ikili karşılaştırma imkânı veren bulanık boyut analizi ve adayların değerlendirilmesi için uzlaşık karar sağlayan bulanık VIKOR teknikleri kullanılmaktadır. Önerilen ÇNKV modelinin etkinliğini ve uygulanabilirliğini göstermek için model, öğretim görevlisi seçimi problemine uygulanmaktadır. Çalışmanın sonucunda, önerilen bulanık küme temelli ÇNKV modelinin alternatiflerin sıralanması ve en uygun olanın seçiminde uzlaşık çözüm sağladığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

Personnel selection is the most important problems affecting the success of the organizations. This selection is a decision making process including uncertainty. Generally, the best candidate is tried to find with a compromise decision by a committee according to attributes determined. Therefore, in this study a multi attributes decision making (MADM) model based on fuzzy set is proposed for personnel selection problem utilizing fuzzy pair wise comparison extent analysis and fuzzy VIKOR (VlsekriterijumskaOptimizacija I KompromisnoResenje) method. Fuzzy extent analysis enabling pair wise comparison is used to determine importance degree and weights of attributes; fuzzy VIKOR technique providing compromise solution is exploited to evaluate candidates. To show efficiency and applicability of the proposed MADM model, it is applied to lecturer selection problem. As a result of the study, the proposed MADM model based on fuzzy set are shown to provide ranking of alternatives and select the most appropriate one.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :