Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1990 sonrası rus dış politikasında batı karşısında kimlik ve statü arayışları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi ve Savunma Bilimleri Enstitüsü (Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Programı) Doktora Müdavimi1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, Rusya Federasyonu (RF)’nun Batı’ya yönelik dış politikasının oluşumundaki “kimlik ve büyük güç statüsü arayışını” konstrüktivist (inşacı) bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması, Rus kimliğine ilişkin tartışmaları alevlendirmiş ve Rus dış politikası uzun süreli bir “kimlik ve statü arayışı” içine girmiştir. Bir yerde krize dönüşen bu kimlik arayışı ülkenin dış politikasını etkilemiştir. 1990’larda bu konu, dağılan bir imparatorluğun coğrafi ve psikolojik mirası üzerine sorun çıkarmıştır. RF 90’lı yıllarda genelde kendi zayıflığından kaynaklanan nedenlerle Batı ile yakın ilişki içinde olsa da, Putin ve Medvedev dönemlerinde Avrupa’ya karşı politikalarında Avrupa ülkelerinin kendisine olan enerji bağımlılığını, ABD’ye karşı politikalarında ise büyük bir nükleer güç ve BMGK daimi üyesi olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanan RF, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Uzak Doğu gibi birçok bölgede etkin ‘bölgesel güç’ olmanın bileşkesi olarak kendisini ‘büyük güç’ olarak görmekte ve buna göre küresel ölçekte davranış ve hamlelerde bulunmaktadır. Kendisini kültürel olarak Avrupalı gören RF, dünya politikalarında ise daha çok Avrasya’lı ve “büyük güç statüsünde bir devlet” gibi hareket etmektedir.

Özet İngilizce :

This study aims to clarify the Russian Federation’s search for identity and status against the West with a constructivist approach. The collapse of the USSR in 1991 flamed the discussions upon the Russian identity and then the Russian foreign and security policy started to research an identity and status for a long term. This identity search (crisis) effected country’s foreign policy and RF owned Russian identity on the heritage of USSR. This subject created a problem on the geographic and psychologic heritage of an empire. Though RF was in a close co-operation with the West due to its weakness during 90’s, it began to use European countries’ energy dependency on RF against Europe and its nuclear power and permaent membership of UNSC against US during the Putin and Medvedev terms. Russia remains a regional power that act likes a global great power as a resultant of being next to the Eastern Europe, the Middle East, the Central Asia and the Far East. Though seeing itself as culturally European, RF implements its world politics more as Eurasian and in accordance with the “great power status”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :