Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KAMU-İŞ; İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de inşaat işkolu’ndaki is kazalarının ekonomik boyutları

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1, Ahi Evran Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de insaat sektöründe meydana gelen is kazalarının ekonomik boyutları bu çalısmanın konusunu belirlemistir. Türkiye'de insaat sektöründe gerçeklesen is kazalarının insaat sektöründe yer alan bütün aktörlere doğrudan ve dolaylı olarak zararı dokunmaktadır. Bu zarar maddi olduğu kadar manevi zararları da içermektedir. Bu çalısmada Türkiye'de insaat sektöründe meydana gelen is kazalarının ekonomik boyutları arastırılmıstır. Bu amaçla 1994–2008 yılları arasında insaat sektöründe meydana gelen is kazaları incelenmis ve is kazaları sonucunda gerçeklesen vakalar analiz edilmistir. Bu analizler sonucunda Türkiye'de insaat sektöründe meydana gelen is kazalarının ekonomik maliyetleri hesaplanmıstır. Đnsaat sektörünün hızla gelistiği Türkiye'de is kazalarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasının ne kadar önem arz ettiği, yapılmıs olan bu çalısmada sunulan sayısal veriler ile desteklenmektedir. Bu çalısma ile Türkiye'de insaat sektöründe is kazalarının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmıstır.

Özet İngilizce :

Economic dimensions of occupational accidents in Turkey construction section have determined the subject of this study. Occupational accidents damage all actors who placed in Turkey's construction section directly or indirectly. The damages include both tangible and intangible damages. In this study, occupational accidents in construction section between "1994-2008" are examined and events becoming results of the occupational accidents are analyzed. With results of the analyses, cost of occupational accident becoming in the construction section of Turkey is calculated. In the construction section of Turkey, which develops rapidly, is indicated that how much important to take precautions to prevent occupational accidents in this study with numerical data's. This study is aimed to contribute to reduce occupational accidents in construction section in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :