Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KAMU-İŞ; İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“marka işveren” veya “işveren markası” kavramı: bu kavramın insan kaynakları yönetimi bağlamında ve işçi devir hızı kapsamında değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bolumu1
Görüntülenme :
615
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda, modern endüstri iliskilerinde değisen algılamaya ek olarak "isveren" tanımları ve algılamaları ciddi manada değisikliklere uğramıstır. Baskıcı, otoriter yönetim anlayısları eskimis ve yeniden tanımlanması gerekliliği kendini hissettirmistir. Bu tür anlayıslar yerini esneklik ve esnek çalısma sekillerine önem veren endüstri iliskiler sistemi ve isgörenler bağlamında isbirliğinin, katılımcı yönetim anlayısının ön plana çıkarıldığı, nitelikli çalısanların isletmelerde tutmanın yollarının arandığı "isveren markası imajı"na bırakmıstır. Đsgören devir hızını da düsürücü etkisi bulunan isveren marka anlayısı insan kaynakları yönetiminin de oldukça önemli bir parçasıdır. Baska bir ifadeyle isveren markası, yetismis insan kaynağını isletmelerde tutmanın ve en etkili bir sekilde değerlendirmenin bir diğer ifadesidir. Dolayısıyla çalısmada insan kaynakları yönetimi perspektifi de göz önüne alınarak gerek isletme gerekse isgören açısından kazanmanın ya da kaybetmenin belirleyicisi olan isçi devir hızına isveren marka algısının etkisi teorik olarak incelenecektir.

Özet İngilizce :

In recent times, in line with the perceptional change in modern industrial relations, the definitions and perceptions of the employer have seriously changed. The management strategies taking oppressive as well as strict ways of running the lead have become old and they need to be updated. Instead of these obsolete perceptions, new ones such as labour economics laying great emphasis on flexibility and flexible working systems and with regard to the employers the cooperation, cooperative management systems and the "image of employer brand" the aim of which is to protect the qualified workforce are replaced. The perception of the image of employer brand which also plays a great role in diminishing the rates of the employer turnover has also played a great part of the human resource management. In other words, employer brand is the other means of protecting and assessing the employees in the organizations and business world. Within this context, in the study, the impact of employer brand perception on the employee turnover which is the determinant of being a loser or gainer in terms of both business and employee will be analyzed taking into account the perspective of human resource management.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :