Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KAMU-İŞ; İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kapitalist sistemde kredi ekonomisi, finansal kriz ve gelir dağılımı

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal krizler ve kredi ekonomisi, gelir ve gelirin dağılımı vasıtasıyla reel sektörü ve yoksulluğu etkilemektedir. Kredi ekonomisinin bireysel düzeyde yaygınlasma sebeplerinden biri, bireylerin bu sistemi gelir dağılımındaki adaletsizliği telafi mekanizması gibi kullanmasından kaynaklanmaktadır. Diğeri ise, yine kapitalizmin tesvik ettiği tüketim isteğidir. Krediler, kazanılmamıs gelirin harcanması, sermayenin üretimde yer almaksızın tüketim ve dağılımda yer alması vasıtası ile gerçek ile zaman arasındaki senkronizasyonun bozulmasına sebep olmaktadırlar. Yine kredi ekonomisi ve beraberinde getirdiği süreç, hem tasarruf sahibi hem de borçlu olma durumlarının aynı kiside birlesmesine neden olmaktadır. Bu yönleri ile kredi ekonomisi, hem faktör gelirleri vasıtasıyla hem de kullanılan kredilerin maliyeti boyutuyla; bireysel gelirleri, bu gelirlerin faktörler arasındaki dağılımını ve toplam gelir esitsizliğini etkilemektedir. Dolayısıyla kredi ekonomisi, hem fonksiyonel hem de bireysel gelir dağılımının sekillenmesinde etkindir. Bu çalısmada sözkonusu iliskilere ve bu iliskilere zemin hazırlayan iktisadi sürece yer verilecektir.

Özet İngilizce :

Financial crises and credit economy affect non-financial sector and poverty through income and income distribution. One of the reasons why credit economy became widespread among individuals is to use this system as a compensation mechanism of injustice due to the income distribution. The other one is the consumption desire which is induced by capitalism. Credits cause a disturbance of the synchronization between reality and time through spending the unearned income and participation of capital in consumption and distribution without participation in production. In addition, credit economy and the following process lead to unification of being debt and owner of savings in the same person. These aspects of credit economy affect individual incomes, distribution of those incomes between factors, and total income injustice by both factor incomes and cost of used credits. Hence credit economy is effective on both shaping functional and individual income distribution. In this study, it is aimed to explain such relations and the economic process which constitute the background of these relations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :