Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KAMU-İŞ; İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işgoren seçiminde kullanılan yöntemler üzerine bir araştırma : yalova örneği

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi, İİBF Çalısma Ekonomisi ve Endustri İliskileri Bolumu1, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

İsgörenin vasıf seviyesi, etkili ve verimli kullanılmasıyla isletmelerin verimliliği arasında iliski olmasından dolayı, isletmelerdeki insan kaynağının seçimi önemlidir. Đsletmeler arasındaki rekabet nedeniyle, is gören bulma ve seçme süreci ve bu süreçte kullanılan yöntemlerin önemi günümüzde daha da önem kazanmaktadır. Đse uygun is görenlerin basvurularının sağlanması ve doğru is görenlerin seçilmesi, is gören istihdamında is ve sektöre uygun yöntemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu çalısma ile Yalova'daki firmaların is gören temininde kullandıkları yöntemlerin farklılıkları değerlendirilecektir. Bu çalısmanın birinci bölümünde is gören seçiminin önemi, amacı ve is gören seçiminde kullanılan yöntemler iç ve dıs kaynaklar olarak sınıflandırılarak açıklanmıstır. Bununla birlikte iç kaynakların ve dıs kaynakların firmalara sağlayacağı yararlar ve firmalar açısından sakıncaları ayrı ayrı ele alınmıstır. Çalısmanın ikinci bölümünde ise 95 firmaya uygulanan anket yöntemiyle firmaların faaliyet süresine, çalısan sayısına, faaliyet ve pazar alanlarına, web sitesi olma durumuna göre is gören istihdamında kullanılan yöntemlerin farklılıkları belirlenmistir. Verilerin analizi için SPSS 17 istatistik programı kullanılmıstır.

Özet İngilizce :

Because of the correlation between the skill levels, effective and productive usage of workers and businesses' productivity, the process of the recruitment of human resource is important. The importance of the process of the employee recruitment and selection and the methods used on the process is getting much more importance than before since there is an increasing competition between companies. The processes of the employee recruitment and selection that are proper for the work require suitable methods for the work and sector on employee recruitment. With this study, it is going to be evaluated differences on the methods of the employee recruitment that are used by companies in Yalova. In the first part of the study, the importance, aim and methods of the employee recruitment are explained in classification as internal and external sources. In addition, the benefits of the internal and external sources in terms of advantages and disadvantages are studied separately. In the second part, the different methods of the employee recruitment are investigated, according to the years in sector of businesses, the number of employees, areas of market and business and if there is a web site, by a survey with 95 companies. The results are to be examined by using the SPPS 17 statistic program.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :