Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KAMU-İŞ; İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş hukukunda işçinin ise iade yolunun etkinliği ve zonguldak ili’nde uygulamanın değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF Çalısma Ekonomisi ve Endustri İliskileri Bolumu1, Zonguldak, 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi2
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Çalısma hayatının gerekleri, çalısanların ekonomik ve sosyal haklarının korunması ve çalısanların kendilerini gelistirmelerinin sağlanması için tüm çağdas ülkelerde is güvencesine yönelik düzenlemeler kabul edilmistir. Bu çağdas anlayıs, çalısanların keyfi ve haksız isten çıkarılmalarına karsı korunması ve isçinin çıkarıldığı ise yeniden dönebilmesi için "ise iade davası" gibi etkili bir yolu öngörmüstür. Ülkemizde de bu dava yolu 2003 yılında kabul edilmistir. Ancak uygulamada bu dava yolunun is güvencesine yönelik bir fayda sağlamadığı, aksine zaten Piyasa kosullarının ağır rekabet ortamında mücadele eden isletmeler açısından önemli bir maliyete sebep olduğu ve böylece isle iade davasının kanun koyucunun amacının tam aksine hizmet ettiği ileri sürülmüstür. Çalısmamızda ise iade davasının kabul edilis amacına uygun bir fonksiyon görüp görmediği, bu dava yolunun isletmeler üzerindeki etkisi ve Zonguldak Đli'ndeki uygulamaların nasıl bir görünüm gösterdiği incelenmeye çalısılmıstır.

Özet İngilizce :

The regulations about job security have been accepted in all contemporaneous countries because of necessities of work life and protection of economic and social rights of employees and providing self developments of the employees. This contemporaneous understanding contains the reemployment lawsuit to protect the employees from the arbitrary and unjust dismissal and to reinstate the employees. This lawsuit means has been accepted in our country in 2003. However effectiveness of the reemployment lawsuit means has sometimes been the subject of dispute. Many people argue that the reemployment lawsuit means have not provide benefits regarding the job security. On the contrary, this has caused more costs on the enterprises for struggling already in heavy competitive environment. In our article, whether the reemployment lawsuit works properly for the behalf of its acceptance purposes and the effects of these lawsuit means on firms are searched for in addition to the practices on these subjects in Zonguldak.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :