Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KAMU-İŞ; İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan kaynakları yöneticisinin karsı karsıya olduğu yeni psikososyal riskler :

Yazar kurumları :
ZKÜ ĐĐBF Đsletme Bölümü1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda is yasamında meydana gelen önemli değisimler, is güvenliği ve sağlığı alanında yeni risk faktörlerinin ortaya çıkmasına neden olmustur. Fiziksel, biyolojik ve kimyasal riskler dısında kalan ve is sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen bu faktörler psikososyal risk faktörleri olarak isimlendirilmektedir. Psikososyal riskler, is yasamına iliskin yönetim uygulamalarının ve düzenlemelerinin ortaya çıkardığı sosyal ve örgütsel olumsuzlukların potansiyel olarak meydana getireceği psikolojik ve fiziksel zararlar seklinde tanımlanmaktadır. Bu çalısmanın temel amacı, günümüzde yasanan sosyal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve özellikle teknoloji alanındaki değisimler doğrultusunda bireyin çalısma hayatını etkileyebilecek yeni psikososyal riskleri tanımlamak ve bu tehditler karsısında insan kaynakları birimlerinin hangi tedbirleri almaları gerektiğini belirlemektir. Bu kapsamda psikolojik sözlesmeler, yaslanan isgücü, is-özel yasam dengesizliği, isyerinde psikolojik taciz ve mobbing (psikolojik taciz) konuları olmak üzere ön plana çıkan dört psikososyal risk ayrıntısıyla ele alınmaktadır. Ayrıca risk unsurlarını en aza indirmek amacıyla insan kaynakları yöneticisinin alması gereken önlemler tartısılmaktadır.

Özet İngilizce :

Important changes that has recently taken place in workingoccupational- professional life has led to new risk factors to emerge in the realm of occupational safety and health. These factors which remain outside physical, biological and chemical risks and has adverse effects on occupational health and safety are termed psychosocial risk factors. Psychosocial risks are identified as social and organizational adversary activities which emerge due to the methods applied and arranged in relation to work life that give rise to psychological and physical harms. The main aim of this study is to identify the new psychosocial risks that may influence the working lives of the individuals that take part in the social, economic, cultural and particularly technological changes and state which precautions the human resources units have to take under such menace. The subjects of psychological agreements, ageing workforce, work – private life conflicts, psychological harrassment at work place and mobbing are the four prominent psychosocial risk components that are dealt with in this context. Hence the precautions that the human resources executive has to take is discussed to reduce the components of the risks to a minimum.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :