Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KAMU-İŞ; İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Davranış değiştirme odaklı iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bolumu1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 2, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Çağımızın bilgi çağı olması ve öğrenmede kazanılması gereken bilgi, beceri, tutum ve davranısların gün geçtikçe artması, bireyin bu bilgileri edinmek için etkin öğrenmeyi bilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde profesyonel is sağlığı ve is güvenliği eğitimi, bilgi çağının belirgin özelliği olan bilginin hızla çoğalması ve aynı hızla eskimesi de dikkate alındığında etkin öğrenme yoluyla bireysel ve mesleki açıdan sürekli gelisimi ve yeniliklere uyum sağlayabilmeyi kazandıracak nitelikte olmalıdır. Đsletme içerisinde verilen eğitimin basarıya ulasıp ulasmadığı en açık sekilde sadece çalısan davranıslarından değil, çalısanda meydana gelen bilissel, devimsel, duyussal ve nörofizyolojik değisikliklerden anlasılabileceği için, verilen is güvenliği eğitiminin bu değisiklikleri ortaya çıkaracak nitelikte olması gerekmektedir. Bu nedenle bu makalede isletmelerde uygulanacak davranıs odaklı is sağlığı ve is güvenliği eğitimi kavramı ve önemi anlatılmıs, Butler' ın dört bilesenli öğretim stili incelenmis, bir eğitim programının içerdiği temel maddeler açıklanmıs ve son olarak davranıs odaklı is sağlığı ve is güvenliği eğitiminde uyulması gereken esaslar belirtilmistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the age of information, with a gradually increasing necessity for learning acquisition of knowledge, skill, manner and behavior, individuals are enforced to know effective learning to acquire the required knowledge. At present, occupational health and safety training must have the quality to provide acquiescence to continuous development and innovations of individualistic and occupational means through active teaching when the fast growing knowledge as well as the rapid outdating characteristics of information is taken into consideration. Whether the in-house training has achieved success may simply be understood not only by the behaviour of the employees but also by the cognitive, dynamic, effective and neurophysciologic changes that come into existence. Therefore, the work safety training that is given must have the quality to bring out these changes. To this respect, in this article concept and importance of behavior oriented occupational health and safety training applied is explained, Butler's training style with four components is analysed, the fundamental items that constitute a training program is elucidated and finally the behavior oriented occupational health and safety training that comply with the principles is specified.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :