Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psiko-sosyal açıdan küreselleşme, empoze kültür ve davranışa yansıması

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi1, Kalem Eğitim Kurumları2
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Globalleşme/küreselleşme, tamamen olumsuz olmamakla birlikte tamamen de olumlu değer realitelerini içermez. Günümüzde o her değeri etkilediği gibi Türk kültürünü de etkilemekte ve kahir ekseriyeti oluşturan olumsuz yönleriyle tehdit etmektedir. Kaçınılmaz ve karşı konulamaz bir olgu olan küreselleşme karşısında millî kültürün korunması, milletin bekası için zorunlu görünmektedir. Bununla birlikte tarihî olarak, Türk kültürünü belirleyen değer, sosyal unsurlar ve formlar değişikliğe uğramıştır. Nitekim kültür, statik değildir. Temel değerler aynı kalmak şartıyla değişen ve gelişen ilişkiler ağıdır. Kültür her toplumsal olgu ve değer gibi dinamik karakterle değişerek yenilenir. Türk kültürünün öz nitelikleri arasında değişkenlik ön plandadır. Böyle bir yapıya sahip olan Türk kültürü, karşı konulamaz bir güç görünümünde olan küreselleşme karşısında, varlık ve etkinliğini nasıl korumalıdır? Bu makalede bu soruya cevap aranmaktadır.

Özet İngilizce :

Globalization has not absolutly containes negative values as such in positive. Globalization has been the more contentious, because it has effects both good and bad, there is another domain of globalization, that of culture and identity. Globalization has increased contacts between people and their values, ideas and ways of life in unprecedented ways. The main purpose of this study is to focus on the concept of Turkish culture whose essential nature and functions are forced to change with the influence of globalization. The effects of globalization on the Turkish culture will be discussed in the framework of national culture.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :