Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve “okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmet içi eğitim programı”na ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksek Okulu1, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
465
DOI :
Özet Türkçe :

1997 yılında yayımlanan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2006 yılında yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde özel gereksinimli çocukların okulöncesi eğitimlerinin zorunlu hâle getirilmesi ile bu çocukların söz konusu kurumlara yerleştirilmeleri, özel eğitim ve kaynaştırma konusunda yeterli donanıma sahip olmayan okulöncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları artırmıştır. Dolayısıyla yaşanan zorluklar, okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine olan tutumlarını olumsuz etkilediği, özel gereksinimli çocukların ve normal gelişim gösteren çocukların kaynaştırma eğitiminden faydalanamadıklarını göstermiştir. Bu doğrultuda bu çalışma ile, "Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi" hizmet içi eğitim etkinliğine katılan ve en az bir eğitim öğretim yılı sınıfına özel gereksinimli bir çocuğun yerleştirilmesi ile kaynaştırma deneyimi yaşayan okul öncesi öğretmenlerinin; a) kaynaştırma eğitimine ve b) katıldıkları "Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi" hizmet içi eğitim programına ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmet içi programına katılan dokuz okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Nitel verilere dayalı bir durum çalışması olan bu araştırmada, ihtiyaç duyulan veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 13 soruyu kapsayan bir görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin, Kaynaştırma Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Programlarının uygulamada yaşadıkları sorunlara yönelik olarak düzenlenmesine ve yanı sıra özel eğitim danışmanlığı, sınıfta yardımcı bir öğretmen ve kaynak oda desteğine ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In the legislative decree over Special Education with a number of 573 enacted in 1997 and in the "Regulation of Special Education Services" enacted in 2006, registering the children with special needs into the mentioned increased the problems the preschool teachers with no adequate experience had over special education and mainstreaming with making the preschool education compulsory for these children. Therefore, the challenges in this issue showed that these problems had a reverse effect on the behaviours of preschool education and that children with special needs and those with a normal development were not able to benefi t from mainstreaming education. In this sense, the current study aimed at determining the views of preschool teachers participating in the educational activity of "Mainstreaming Education at Preschool Education" and having experience with a child of special need registered into his/her class at least one year over; a) mainstreaming education and b)in-service training program of "Mainstreaming Education at Preschool Education". The participants of the current study are made up of nine preschool teachers included in the in service training of preschool mainstreaming education. In current study, which is a qualitative case research, the data needed were gathered through an interview form developed by the researchers including 13 items. In conclusion, it was found those preschool teachers pointed out that In-service Programs of Mainstreaming Education should be designed depending on the challenges they have had in the application and that they need special education consultancy, an assistant teacher and a resource room in the class.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :