Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okuduğunu anlama stratejilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi

Yazar kurumları :
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi1, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
606
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, İTS ve TİÖD okuduğunu anlama stratejilerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenme düzeyleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırmada kontrol gruplu ön testson test deneysel desen modeli kullanılmıştır. Araştırmada nicel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri, Türkçe dersi bilişsel giriş davranışları testi, okuduğunu anlama testi, okuduğunu anlamaya ilişkin öz yeterlik algısı ölçeği ve Türkçe dersine yönelik tutum ölçeğinin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılarak istatistiksel işlemler yapılmıştır. Nicel verilerden elde edilen sonuçlara göre, İTS ve TİÖD okuduğunu anlama stratejilerinin öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerinin artmasında, Türkçe dersine ilişkin tutumlarının olumlu yönde gelişmesinde, okuduğunu anlama öz yeterlik algılarının yükselmesinde daha etkili oldukları saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine effects of Coop-Dis-Q and POSSE reading comprehension strategies on 5. graders cogni-tive and affective levels. Pretest – posttest with control group experi-mental design model has been used in the research. Quantitative data collecting instruments were used in the research. Quantitative data obtained by administration of cognitive entry test for Turkish course, test of reading comprehension, self-efficacy belief scale for reading comprehension and attitude scale related to Turkish l course,. In the analysis of quantitative data statistical operations were performed by practicing SPSS packet program. Descriptive analysis was used in analyzing of qualitative data. According to results obtained from quantitative and qualitative data, Coop-Dis–Q and POSSE reading compre-hension strategies has been more effective than conventional instruc-tion in increasing level of reading comprehension, in developing atti-tudes related to Turkish course and in rising self- efficacy beliefs related to reading comprehension.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :