Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liselerde kültürler arası bir uygulama örneği olarak kanada programı: tarih dersleri üzerine öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Özel Enka Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi1, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Tarih Eğitimi A.B.D.2
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

Kültürler arasılık bugünün dünyasında önemli bir bakış açısı sayılmaktadır. Haberleşme imkânlarının artmasıyla dünya üzerinde var olan kültürlerin etkileşiminin arttığı bilinmektedir. Bu durum her topluluğun kendi kültürünün ve kimliğinin genç nesillere öğretilmesi yanında "öteki" kültür ve kimliklerin de öğretilmesini beraberinde getirmiştir. Genç bireylere başka kültürlere karşı müsamahakâr ve demokratik bir bakış açısı kazandırılması, farklı yaşam tarzlarının barış içinde birlikte yaşamasının temini için kültürler arası bir yaklaşımla eğitimin biçimlendirilmesi bugün sosyal bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu araştırmada bir kültürler arası eğitim faaliyeti olarak Kanada Lise Diploması Programı' nda okuyan lise öğrencilerinin konuya bakışları tarih eğitimi bağlamında incelenmiştir. Bu programı uygulayan İstanbul'da özel bir lisenin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarından toplam 19 öğrenci ile tarih eğitimi açısından yaşadıkları farklılıklar sorgulanmaya çalışılmıştır. Amaçlı örneklem çalışma grubundan yarı yapılandırılmış bireysel mülakat yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırmada betimsel analiz yöntemi benimsenmiştir. Araştırma sonunda programa katılan öğrencilerin Kanada programı tarih eğitimini daha esnek, daha kolay, daha barışçıl ve açık buldukları görülmüştür. Bu gelişmenin lise düzeyinde öğrenim gören Türk öğrencilerinin tarih eğitimine yükledikleri genel anlamı olumlu biçimde iyileştirdiği söylenebilir.

Özet İngilizce :

In today's world, interculturality is considered as an important point of view. It is known that with the increase of communication possibility, the interaction of existing culture over the World is increasing too. Along with teaching their own culture and identity this situation has brought the teaching of other cultures and identities. In order to make the youth more tolerant towards other cultures and give them a democratic point of view and to make possible for different life styles to co – exist; reforming the education by intercultural approach is seen as a social necessity. In this research the point of views of high school students those study in Canadian High School Diploma Program have been surveyed in according to terms of history education. With 19 students from 9, 10, 11 and 12th grades, their diversity of history education was questioned, the students were from a private school in Istanbul. Data has been gathered from semi-structured interview which were selected purposeful sample. Descriptive analysis method was favored in the research. It has been observed that the students that attended the research have found the Canadian history education to be more flexible, peaceful, definite and easier. It can be said that this profession has improved the high school grade Turkish students' ascribing to general view history education in a positive fashion.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :