Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürlerarası din psikolojisi açısından kan sembolizmi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
T.C. Ziraat Bankası Fen Lisesi1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan çevresindeki bazı nesnelere sembolik anlamlar yüklemektedir. Tarihten günümüze kan bu nesnelerden birisi olmuştur. Kültürlerin çoğunda benzer şekilde kan sembolizmi görülmektedir Kan sembolizminde psikolojik, kültürel ve dinî faktörler etkin rol oynamaktadır. Kana biyolojik özelliklerinin dışında kutsallık, koruyuculuk ve arındırıcılık gibi sembolik anlamlar yüklenmektedir. Ruhun kanda taşındığı inancı ve bazı kutsal metinlerdeki söylemler kanın kutsallaştırılmasına neden olmuştur. Kutsallaştırılmasından sonraki aşamada kandan yararlanma amaçlanmıştır. Korunma ve arınma duygusunun etkisiyle kişi kültürel çevrenin sunduğu kan ritüellerine yönelmektedir. Genel olarak kültürlerin çoğunda kan sürme ritüeli yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ritüel ile kandaki metafizik güçlerin sürülen yere aktarılması amaçlanmaktadır. Böylece onda var olduğun inanılan güçlerin kan sürülen kişi veya nesneyi koruyacağı; kişiyi günahlarından arındıracağı umulmaktadır.

Özet İngilizce :

Human attributes the symbolic meanings to some objects in his environment. From past to today, one of these objects is blood. The symbolism of blood is seen similarly in most cultures. The psychological, cultural and religious factors play an active role at the blood symbolism. Except for biological characteristics, such as sacred, protection and purfication, symbolic meanings are attributed. The belief that soul is carried in blood and some expressions at the holy texts caused blood to be made it holy. After this stage, it is aimed to get benefit from the blood. The effect of sense of protection and purification, individual tends to blood rituals that they are offered by cultural environment. Generally, blood sliding ritual is used commonly at the most cultures. The goal of this ritual is transfer the metaphysical forces on the point where it is overlooked blood on it. Thus, the powers that believed to be stocked in blood are hoped that they will protect the person or object and will purify the person from his sins.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :