Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri

Yazar kurumları :
Yıldızeli Milli Eğitim Müdürlüğü Karalar İlköğretim Okulu1, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, ilköğretim okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeylerine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Kocaeli il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerdir. Araştırmanın verileri Kouzes ve Posner (2001) tarafından geliştirilen Liderlik Davranışı Envanteri isimli ölçek ile toplanmıştır. Ölçek Türkçeye araştırmacı tarafından uyarlanmıştır. Araştırma sonucuna göre; öğretmenler, ilköğretim okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını yüksek düzeyde gösterdiklerini düşünmektedirler. Benzer biçimde öğretmenler, ilköğretim okul yöneticilerinin model olma, etkileme, zorluklarla başa çıkma, imkân tanıma ve cesaretlendirme liderlik davranışlarını da gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu okul müdürlerinin; birlikte çalıştığı insanlar arasında iş birliğine dayalı ilişkiler geliştirdiğini; iyi iş yapmış birisini takdir ettiğini, farklı bakış açılarını aktif bir şekilde dinlediğini; diğer insanlara değer verdiğini ve kurumun ilerlemesi için kabul edilmiş ortak değerler sistemi içerisinde uzlaşma sağladığını belirtmiştir. İlköğretim okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik düzeyleri hakkındaki görüşlerinde öğretmenlerin cinsiyetine, yaş grubuna, bulunduğu okulda çalıştıkları süreye, okul yöneticisiyle birlikte çalıştıkları süreye, en son bitirdikleri okula ve branşlarına göre anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Öte yandan okul yöneticilerinin okulda geçirdikleri zaman açısından gösterdikleri liderlik davranışlarının farklı olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate the elementary school teachers' perceptions about the principals' practice for the distributed leadership. In the study, the general survey model was used to collect the quantitative data from the participants. Data were collected by a liker-type questionnaire developed by Kouzes ve Posner (2001) named as "Leadership Practices Inventory" (LPI). The results of the study indicated that the participants in this study reported that they have generally positive opinions about the principals' practice of distributed leadership. Most of the teachers think that the principals develop cooperative relationships among the people, praise people for a job well done, actively listen to diverse points of view, treats others with dignity and respect, and build consensus around a common set of values for running the organization. According to the comparison there was not a statistically significant difference between the elementary school teachers' ideas about the principal's practice for the distributed leadership based on teachers' gender, educational status, educational status-other, age, the time that they worked in the school, major, and major-other. However, there was a statistically significant difference between the principals' time of the school.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :