Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Foundations of tolerance in turkish culture

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi1, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Turkish culture is based on tolerance, the product of the unique Islam-Turkish synthesis. This synthesis is crucial today for a more balanced perception of Islam because it opposes extremism and the terror that is associated with it. The Turkish-Ottoman Em-pire followed earlier traditions and set up a system based on tolerance towards its ethni-cally diverse subjects. It was due to this exceptional system assuring stability and freedom of conscience that the Empire was able to hold together people of different religions, languages and races, and to protect and preserve different cultures and languages. This tradition of tolerance and harmony lives on in modern Turkey. Although today there are bound to be certain misinterpretations of Islam, the majority of Turks firmly oppose intolerance and terrorism.

Özet İngilizce :

Türk kültürü, Türk-İslâm sentezinin eşsiz bir ürünü olan hoşgörü üzerine kuruludur. Bu sentez, daha dengeli bir İslâm algısı için, bugün hayatî bir öneme sahiptir; çünkü İslâm aşırılığa (fanatikliğe) ve ona bağlı terörizme karşıdır. Osmanlı-Türk Devleti (İmparatorluğu) ilk baştaki ge-leneklere uymuş ve farklı etnik unsurlara hoşgörüye dayalı bir sistem kurmuşlardır. İşte, istikrarı ve vicdan özgürlüğünü teminat altına alan bu istisnaî sistemden dolayıdır ki; imparatorluk (Devlet) farklı din, dil ve ırk-lardan insanları bir arada tutabilmiş, farklı kültür ve dillere sahip çıkabil-miş ve muhafaza edebilmiştir. Bu hoşgörü ve ahenk geleneği bugün modern Türkiye'de yaşamaktadır. Bugün İslâm'ın kesinlikle yanlış olan yo-rumlarına rağmen, Türklerin büyük çoğunluğu katı bir şekilde hoşgörüsüzlüğe ve terörizme karşıdır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :