Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değişim eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik A.B.D.1, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme2
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin değişime yönelik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla daha önce geliştirilmiş değişime açıklık tutum ölçeği ve değişimde bireylerin kişilik özelliklerini belirleyen beş teorik boyutta yazılan maddelerle ölçek oluşturuldu. Ölçek, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan ve gönüllü olarak çalışmaya katılan 284 yöneticiye uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ölçeğin dört faktörden oluştuğunu göstermiştir. Değişimde girişimcilik, değişimin yararına inanma, değişime direnme ve statükoyu koruma (değişimden kaçınma) olarak adlandırılan faktöryel yapı, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarıyla da desteklenmiştir. Ölçek puanlarının güvenirliği için hesaplanan alfa değerleri .67 ile .91 arasında değişmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to develop a scale to measure school principals' tendencies toward change. Having reviewed the earlier literature about openness to change, a five factor had been pre-established and items were written accordingly. The scale was administered to 284 administrators working at primary and secondary schools. Exploratory factor analysis revealed four factors: Enterprenurship in change, believe in the usefulness of change, resistance to change, and keeping the status quo, which were supported by the confirmatory factor analysis. The reliability alpha scores changed from .67 to .91.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :