Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değerler nasıl oluşur?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Başkanlığı1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Değer eylemle ortaya çıkmakta ve eylemin sonucunda bir değer yargısı belirmektedir. Değer, hem eylemi gerçekleştirenle hem eylemle gerçekleşenle hem de eylemi değerlendirenle bağlantılı olarak varlık kazanır. Hangi çağda ve hangi kültür çevresinde yaşarsa yaşasın, insan kendini değerler dünyası içinde inşa eder. Kültür olgusu da onun bir başarısıdır ve doğaya kattığı maddi-manevi her türlü ürün de bu başarının sonucudur. İnsan; kendiyle ve kendi dışıyla sürekli etkileşimde bulunan varlıktır. Bu ilişki iki dünya arasında sürgit devam eder: Yaratılmış nesnel dünya ve nesne dünyasından yarattığı kültür dünyası… İnsan bu iki dünyanın hem nesnesi hem de öznesidir ve "Ben bilinci her türlü değer vermenin öznedeki temelidir". Onun meydana getirdiği düşünce ürünleriyle maddi ürünler (silahlar, eşyalar, araçlar inançlar, fikirler, kanaatler) yan yana, iç içe bulunmakta, zaman zaman birbirlerine tesir ve nüfuz etmektedirler. İşte bu sebeple, hangi çağda olursa olsun, her kültür çevresinde birtakım değerlerle karşılaşırız. Bu değerler, yapıca içkin ve aşkın değerler olarak kurulabilir. Değerlerden bir kısmı, değer vermenin öznesi durumundaki bilincin eşya ile ilişkisinden doğan değerlerdir (teknik değerler). Bir kısmı, iç ve dış duygularımızla kavradığımız şeylerle ilgili olarak ortaya çıkan sanat değerleridir ve yine bir kısmı temelini doğrudan doğruya şuurun verilerine dayalı düşünce (bilgi) değerleridir. Değerin objektifleşmesi, başka kişilere doğru açılmakla mümkündür. Etkileşime dayalı bu açılımdan doğan değerler, kişinin başka kişilerle kurduğu ilişkilerden doğduğu için, aşkın değerdir

Özet İngilizce :

Value appears through true action and a value judgment emerges as a result of the action. Value comes into being in connection with the doer of the action, the realized by the action and the evaluator. Apart from the epoch or the cultural cycle that he lives in, human being constitutes himself in the world of values. The fact of "culture" is his success and any products –materialistic or spiritual- he adds to the nature are the results of this succes. He constantly is in interaction with himself and the others. This interaction continues between these two worlds forever: Created objective world and the world of culture created from the world of objects. Human being is both the subject and the object of this world and "the conscious of I, is the basis of any sort of appreciation in the subject". Products of thought and materialistic products (guns, goods, tools, beliefs, ideas and opinions ) created by him are integrated and sometimes influence each other. That is why we encounter some values in all cultures in any era. These values can be established structurally immanent and transcendent. Some of the values are the ones that emerge from the conscious -as a subject of evaluation- in relation with goods (technical values). Some of them are artistic values that emerge from things we comprehend through our internal and external feelings and the others are values of thought (knowledge) directly based on data of conscious. Objectivation of value is possible only through the relations conducted with other people. Values based on these relations are transcendent since they are generated from the interaction. In short, these values are established on believing instead of knowledge. Transcendent values are moral and religion.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :