Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An examination into self-efficacy, metacognition and academic performance of pre-service elt students: prediction and difference

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is of twofold: to examine in what degree the under-graduate ELT students' sense of self-efficacy and metacognitive awareness predict their academic performance, and to investigate the difference in self-efficacy beliefs and metacognitive awareness according to grades. The study cohorts a total of 143 students enrolled in English Language Teaching department. In the study two differ-ent instruments were used: Teachers' Sense of Self-Efficacy Scale (TSES) (Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya, 2005) and Metacognitive Awareness Inventory (MAI) (Schraw and Dennison, 1994). The correlation analysis suggested relation between self-efficacy, metacognition and academic success. Yet, the regression analysis showed that only metacognitive awareness predicts academic performance. ANOVA analysis displayed statistically significant differences in self-efficacy and metacogni-tive awareness scores between groups.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı ELT lisans öğrencilerinin öz yeterlik ve bilişüstü farkındalıklarının akademik performanslarını ne derece yordadığının ve sınıflara göre özyeterlik inançları ve bilişüstü farkındalıktaki değişimin incelenmesidir. Çalışma İngilizce Öğret-menliği Bölümü'nde öğrenim gören 143 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından geliştirilen Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği ile Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen Bilişüstü Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Uygulanan korelasyon analizi; özyeterlik, bilişüstü ve akademik başarının ilişkili olduğunu göstermiş, fakat sonrasındaki regresyon analizi, akademik performansı yordayan değişkenin yalnızca bilişüstü farkındalık olduğu sonucunu vermiştir. Yapılan ANOVA çalışması ise özyeterlik ve bilişüstü farkındalık puanlarının gruplar arasında anlamlı bir farklılaşma gösterdiğini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :