Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarımsal ürünlerin muhasebeleştirilme ilkelerinin ulusal düzenlemeler açısından karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde tarımsal ürünlerin muhasebeleştirilmesine yönelik düzenlemeler vergi mevzuatında, 41 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41)‟ nda ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS)‟ nda yer almaktadır. Tarım işletmelerin büyük bir çoğunluğu tarımsal ürünlerini vergi mevzuatına göre muhasebeleştirmektedir. Kamuya bilgi verme zorunluluğu olan çok az sayıda halka açık işletme ise tarımsal ürünlerini TMS 41‟e göre muhasebeleştirip finansal tablolarında göstermektedir. Ancak Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)‟ nın yürürlüğe girmesi ile birlikte 31.12.2012 tarihinden itibaren tarım işletmelerin büyük bir çoğunluğu tarım ürünlerini, KOBİ TFRS‟ ye göre muhasebeleştirmek zorunda kalacaktır. Bu çalışmada tarımsal ürünlerin muhasebeleştirilmesine yönelik olarak Türkiye‟de var olan düzenlemeler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca KOBİ TFRS‟ nin uygulamaya girmesi ile birlikte tarımsal ürünlerin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda sunumu ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar ortaya konularak çözüm önerileri getirilmiştir.

Özet İngilizce :

In our country, regulations through accounting agricultural products take place in tax legislation, Turkish Accounting Standarts 41 (TAS 41) and Turkish Financial Reporting Standards for SMEs (TFRS for SMEs). Most of agricultural enterprises account their agricultural products to abide by tax legislation. A few public companies that must give information to public, account their agricultural products to abide by TAS 41 and demonstrate it in their financial statements. However, the new Turkish Commercial Code (TCC) which will enter into force as of 31st of December 2012, most of agricultural enterprises will have to account their agricultural products to abide by TFRS for SMEs. In this study, it was analysed regulations in Turkey through accounting agricultural products by comparison. Furthermore, TFRS for SMEs which entered into force, it was revealed problems which may occur regarding accounting agricultural products and demonstration in financial statements and suggested some solutions.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :