Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim programına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
273
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim programına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın evrenini Adana il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu evrenden tesadüfî olarak belirlenmiş 130 öğretmen çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, öğretmenlerin ilköğretim programına yönelik görüşlerini belirlemeye yönelik 64 maddelik bir anket kullanılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin ilköğretim programının dört boyutu ve tamamına yönelik görüşlerinde kararsız oldukları; programa ilişkin görüşleri arasında boyutlara göre, cinsiyetlerine göre, sınıf ya da branş öğretmeni olmalarına göre anlamlı farkın olmadığı; kıdemi 16 yıl ve üzeri olan öğretmenlerin daha alt kıdemdekilere kıyasla programın ölçme-değerlendirme boyutuna daha olumlu baktıkları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to evaluate teachers‟ views toward primary education curriculum. The population of the study consists of the primary school teachers working in Adana city center. The sample of the study determined randomly from this population includes 130 primary school teachers. A questionnaire including 64 items for evaluating teachers‟ views toward primary education curriculum was used as data collection tool. At the end of the study these results are determined that, teachers are undecided about the curriculum; there aren‟t any significant differences between their views according to the dimensions of curriculum, their genders, and whether they are branch teachers or classroom teachers. Beside the teachers‟ views who have 16 service years and above are more positive than the less experinced teachers‟ about the measuring-evaluation dimension of curriculum.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :