Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölgesel kalkınma ajansları: dicle kalkınma ajansı (dika) örneği

Yazar kurumları :
Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Kalkınma Ajansları, bölgesel düzeyde veya il bazında kurulmuş, yerel vatandaşları sahip oldukları potansiyelleri kullanmaları konusunda teşvik eden, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayarak kaynakların etkin bir şekilde kullanımını sağlayan, bulundukları bölgede proje hazırlama kapasitesini arttıran kurumlardır. Kalkınma ajanslarının en önemli özelliği bölgenin içsel potansiyelini harekete geçirerek sürdürülebilir bir büyüme sağlamaktır. TR3 (Siirt, Batman, ġırnak, Mardin) bölgesi diğer bölgelere nazaran daha az gelişmiştir. 2008 yılında ise bölgedeki sorunları gidermeye ve çözüm üretmek üzere Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) kurulmuştur. Çalışmanın amacı DİKA‟nın kuruluşundan bu yana bölgedeki faaliyetlerini değerlendirmektir.

Özet İngilizce :

Development agencies are regional or provincial foundations that encourage local citizens to utilize their potential, enable effective use of sources by facilitating coordination between foundations and organizations, and increase the capacity of project designing in their region. The most significant feature of development agencies is that they provide a sustainable growth by instigating inner potential. Region TR3 (Siirt, Batman, ġırnak, Mardin) is less developed compared to other regions. Dicle Development Agency (DĠKA) was found in the year of 2008 in order to iron out regional problems and produce solutions. The study aims to evaluate DIKA‟s activities in the region since its foundation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :