Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ebu’l-hasan el-harakânî’nin tasavvuf ve şehitlik anlayişi

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, serhat şehri Kars’ı şereflendiren ve Anadolu’nun İslâmlaşması sürecine büyük katkı sağlayan Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin tasavvuf ve şehitlik anlayışı ele alınmıştır. Hayatı boyunca İslâm’ı anlama, yaşama, temsil ve tebliğ etme gayretinde olan el-Harakânî, gerektiğinde bu din uğruna canın feda edilebileceğini bilfiil göstermiş müstesna bir şahsiyettir. Ona bu cihat aşkını veren iki kaynak ise Kur’ân-ı Kerim ve Sahih Sünnet’tir. İslâm’ı gönülden özümsemiş el-Harakânî, bir peygamber torunu olarak sadece güzel ve etkili söz söylemekle kalmamış, söylediklerini hayatında bizzat yaşamıştır. O, toplumun her kesimine kucak açmış, samimiyetini görenler onun etrafında toplanmış ve ondan ilim, irfan ve hayır dua almak için birbirleriyle yarış etmişlerdir. Anadolu’nun İslâmlaşması mücadelesine hayatını da ortaya koyarak şâhitlik eden bu büyük mutasavvıf, halen bir kilometre taşı vazifesi görmekte ve asırlar önce yaşamış olmasına rağmen geride bıraktığı hikmet dolu sözleriyle ve yetiştirdiği talebeleriyle hâlâ günümüze ışık tutmaktadır.

Özet İngilizce :

In this article, Abu'l-Hasan al-Kharakani, who graced our city of border, Kars, and played a major role in the process of Islamization of Anatolia, and the subject of mysticism and martyrdom were discussed. Abu'l-Hasan al-Kharakani, who is throughout his life in the effort to understanding, practicing, representing and notifying of Islam, is an exceptional personality who actively showed that willing to die for the sake of this religion. In this study, it has been reached that the two sources that gives him this the love of jihad are the Holy Quran and the authentic Sunnah. As a the grandson of prophet, Abu'l-Hasan al-Kharakani, who wholeheartedly adopted the Islam, not only said good and effective statements but also showed his saying in his life by living personally. He has been received every sector of society with open arms. Those who saw his sincerity gathered around him and competed against each other to get knowledge, wisdom and blessing from him. This great Sufi, who testified the adventure of Islamization of Anatolia by revealing his life, still is serving as a milestone and despite lived centuries ago, he continues to shed light on the present with the words of the wise and trained the disciples that he left behind.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :