Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yalin üretim sisteminin tekstil sanayinde uygulanabilirliği

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi2, KURUM BELİRTİLMEMİŞ3
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Kalite kontrol çalışmalarında “Yalın Üretim” üretime yük getiren tüm israflardan arınarak, üretim hızını ve esnekliğini artırıp kalite, maliyet ve performansı aynı anda iyileştirmeyi hedeflemektedir. Tekstil sektörünün emek yoğun olması sebebiyle, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında işçilik ve enerji maliyetlerinde yaşanan maliyet dezavantajını yalın üretimle aşılması mümkündür. Bu çalışmada, tekstil sektöründe çalışan bir firmanın terbiye bölümünde geleneksel üretim yönteminden yalın üretim yöntemine geçişi ile firmaya sağlanan faydalar verilerle anlatılmıştır. Uygulama yapılan firmada öncelikle değer ve değer yaratan işlemler tanımlanıp, israfları minimum seviyelere indirmenin yolları irdelenmiştir. Bu işlemleri yapmak için; istatistiksel kalite kontrol yöntemi ile tekstil uygulamasındaki aşamalardan biri olan tekstilterbiye proseslerin amaçları üzerine ve müşteri için yarattıkları değerler incelenmiştir. Uygulama sonucunda yalın üretim çalışmasıyla elde edilen katma değerin işletmenin büyümesine ve bunun sonucunda ülke ekonomisinin büyümesine nasıl fayda sağlayabileceği açıklanmıştır.

Özet İngilizce :

“Lean Manufacturing” which is getting rid of waste all the burden to produce in quality control studies, aims to improve quality, cost and performance at the same time increase production speed and flexibility.. Due to texstile sector is the labor intensive sector, it is possible to be overcome with lean production the cost disadvantage which experienced for costs of labor and energy. In this study, benefits for the company by starting of the transition from the traditional production method, lean manufacturing method in the finishing section of a company that works in the textile industry described in data. The ways to minimize wastes examined at the company which did application but first values and value-added operations identified. To do these things, statistical quality control method and created for the customer values and the purposes of textile finishing processes of one of textile application stages have been examined. The growth of company with value-added which has been obtained from working of lean manufacturing and as a result of this how you can benefit the country’s economic growth has been explained as a result of the application.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :