Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması: atatürk üniversitesinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme ile birlikte meydana gelen, artan rekabet ortamı ekonomik faktörlerin değişmesine sebep olmuştur. Bu değişim beraberinde yenilikçilik, risk alma, başarma, yaratıcılık, başarısızlığa direnç, azimli ve hırslı olma, bağımsız davranma gibi özellikleri taşıyan bireylerin önemini artırmıştır. Şüphesiz, bu rekabet ortamında başarılı olabilmenin en temel şartlarından biri girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesidir. Bir girişimci aldığı eğitimden başlayarak bu eğitimden yararlanabilme yeteneğine, ailede ve toplumda kendisine tanınan olanaklara ve iş yüküne kadar her şeyi kendisine hareket noktası olarak görmelidir. Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesinde okuyan, farklı kültür ve ailelerden gelen, farklı değer yargılarına sahip; mühendislik, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve meslek yüksekokulunun ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler tercih edilmiştir. Bu öğrencilerin ileride iş hayatına atılarak birer müteşebbis olabilmelerini tetiklemek ve böyle bir eğilimlerinin olup olmadığını belirlemek amacıyla girişimcilik niyetinin ölçülmesine yönelik bir anket geliştirilmiştir. Bu anket de, Atatürk Üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenimlerine devam eden son sınıf öğrencilerinin girişimcilik niyetlerinin seviyelerinin ölçülmesinde temel girişimcilik özellikleri dikkate alınmıştır. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin girişimcilik özellikleri demografik kıstaslar dikkate alınarak karşılaştırılmalı analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve mevcut durum irdelenerek öğrenciler açısından gerekli çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Occurring with globalization, increased competitive environment have caused changing economic factors. This change along with have increased importance of individuals have characteristics such as innovation, risk taking, achievement, creativity, resistance to failure, determined and ambitious, independent acts. Surely, in this competitive environment one of the main conditions to be successful develop entrepreneurship features. An entrepreneur should approach everything as a starting point such as the education he has his ability to benefit from this education and the opportunities provided by the family and the society. In this study, students who studying at the Atatürk University, coming from different cultures and families, having different values; studying in the relevant sections of engineering, faculty of Economics and Administrative Sciences and vocational college have preferred. A questionnaire for measurement of entrepreneurial intentions have been developed to trigger the students getting a start in business in the future as one entrepreneur and in order to determine whether they have the such kind of tendency or not. In the questionnaire, the main entrepreneurship features have been taken into consideration in measuring level of entrepreneurial intentions of the senior students who continue their education in the different sections of the Atatürk University. The comparative analyses of entrepreneurial features of the students from different sections have been made, taking into account demographic criteria. The obtained results have been evaluated and the current situations have been explicated, therefore the necessary proposal solutions for students have been tried to bring.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :