Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki: kafkas üniversitesi’nde bir araştırma

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın temel amacı, hangi bireysel değere sahip kişilerin girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğunun belirlenmesidir. Araştırmanın türü tanımlayıcı nitelikte olup, veri toplama tekniği ankettir. Araştırmanın bulgularına göre, Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin yüksek düzeyde girişimcilik eğilimi gösterdiği, öğrenciler arasında paylaşılan değerlerin sırasıyla Güvenlik, Yardımseverlik, Evrensellik, Geleneksellik, Güç ve Başarı ve Hazcılık olduğu ve girişimcilik eğilimi ile pozitif yönde en yüksek düzeyde ilişkide olan bireysel değerin "güç ve başarı", negatif yönde ilişkide olan bireysel değerin ise "geleneksellik" değeri olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of the reseach is to determine relationship between individual values and entrepreneurship tendency. The type of research is descriptive and method for collecting data is questionnaire. As the results of research, students of Kafkas University have high entrepreneurship tendency, and the students are to share the values in this line: Security, Benevolence, Universalism, Tradition, Power-Achievement and Hedonism, and while high positive relationship between entrepreneurship tendency and individual values is via value of "power-achievement", the negative relationship between them is via value of tradition.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :