Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki yabancı sermaye yatırımlarının küresel finansal kriz bağlamında değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1, Gümüşhane Üniversitesi2
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, küresel finansal krizin yaşanmakta olduğu günümüzde önemli bir entegrasyon aracı haline gelen yabancı sermaye yatırımlarından Türkiye’nin aldığı payın yeterli düzeyde olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye benzer nitelikteki ülkelerle karşılaştırılmış, uluslararası yatırım ve performans endeksleri, yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki payları ve yabancı yatırımcı portföy büyüklükleri açısından Türkiye’nin mevcut durumu ortaya konulmuştur

Özet İngilizce :

In this study, it is evaluated that whether Turkey gets a sufficient share in level which has become an important integration means of foreign capital investment at the time of existing global financial crisis nowadays. In this context, Turkey has been compared with a similar characteristic countries, Turkey’s existing condition has been brought up with a matter of international investment and performance indexes, foreign investors’ shares from stock market and foreign investor bill case gravity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :