Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1
Görüntülenme :
743
DOI :
Özet Türkçe :

Göç, insanların bulundukları yerden ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerden dolayı başka bir yere hareket etmelerine verilen genel bir ad, evrensel bir olay olarak tanımlanabilir. Bu çalışma, Türkiye'deki göç olgusuyla sınırlandırılmış olup çalışmada, kavramsal olarak göç ve göç olgusuna değinildikten sonra, Türkiye'deki göç olgusundan, göçlerin ortaya çıkış nedenlerinden ve sonuçlarından bahsedilmiştir. İkinci olarak, Türkiye'deki göç çeşitlerine değinilmiş, daha sonra da Türkiye'de göç edenlerin kentlere uyumu, kentlere olan olumlu olumsuz etkileri irdelenmiştir. Son olarak da göçleri aza indirebilmek amacıyla alınabilecek çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Migration can be defined as a general act and a universal event in which the people move from their own places to another place due to the economic, social, political and cultural reasons. This study is limited to the phenomenon of migration in Turkey. Furthermore, the emerging reasons and results of migration and the phenomenon of migration in Turkey have been discussed after migration and the phenomenon of migration have been conceptually mentioned in this study. In the second place, the types of migration have been mentioned, then integration of people who have migrated to cities in Turkey and their negative and positive effects over the cities have been evaluated. In conclusion, the solutions have been offered in order to reduce migrations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :