Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal taraf temsilcilerinin gözüyle türkiye’de özel istihdam büroları

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ülkemizde faaliyet gösteren özel istihdam bürolarının hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri ve özel istihdam büroları ile ilgili yasal düzenlemenin etkilerinin neler olduğu ile ilgili sosyal taraf temsilcilerinin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu yöneticileri ile İşçi ve İşveren Sendika temsilcilerine anket uygulanmış ve açık uçlu sorulara verdikleri cevaplara içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal taraf temsilcilerinin özel istihdam bürolarının etkin bir şekilde işlemediği konusunda hem fikir oldukları, ancak özel istihdam bürolarına karşı olumsuz görüşün İşçi Sendika temsilcilerinde daha güçlü ve keskin olduğu tespit edilmiştir. Türkiye İş Kurumu yöneticileri ile İşveren Sendika temsilcilerinin ise bu konuda daha ılımlı olduğu ve bu büroların olumlu etkilerinin olacağını ifade ettikleri görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study aims to explore the private employment agencies in our country carry out their services effectively or not and to put forward the views of the social partner representatives about what are the effects of legislation related to private employment agencies. In this context, a survey has been conducted on both the administrator of Turkish Employment Agency and the representatives of employer's and employee's unions. And their answers' to the openended questions were analyzed by using a content analyzing method. The research results reveal that the social partner representatives think that the private employment agencies are not working effectively and also the employee's union representatives' negative opinion against the private employment agencies were found to be stronger and sharper. But it is found that administrators of Turkish Employment Agency and the representatives of employer's union are more moderate on this issue and they state that these agencies will have positive effects.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :