Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazar yönelimi , grişimcililk yönelimi ve iş karmaşalığı ile öğrenme yönelimi arasındaki ilişiler : deneysel bir çalışma

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi1, Gensan Balıkesir A.Ş.2
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada girişimcilik yönelimi, pazar yönelimi, iş karmaşıklığı ve öğrenme yönelimi arasındaki ilişkileri açıklamak ve girişimcilik yönelimi, pazar yönelimi ve iş karmaşıklığının öğrenme yönelimi üzerindeki etkilerini araştırmak üzere bütünsel bir model geliştirilmektedir. Girişimcilik yönelimi, pazar yönelimi ile öğrenme yönelimi arasındaki ilişkilere dair çok sayıda çalışmanın varlığına rağmen; ilgili literatür incelendiğinde iş karmaşıklığı ile öğrenme yönelimi arasındaki ilişkilere dair bir boşluğun mevcut olduğu görülmektedir. Bu araştırma, iş karmaşıklığını da araştırma modeline dâhil ederek benzer çalışmalardan farklılaşmaktadır. Önerilen hipotezleri test etmek amacı ile Gebze ve Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren 65 firma üzerinde bir uyguluma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, örgütsel davranış literatürüne önemli katkılar sağlamaktadır. Birinci olarak bulgular; hem iş karmaşıklığı hem de girişimcilik yöneliminin öğrenme yönelimi üzerindeki pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte çalışma bulguları, iş karmaşıklığının öğrenme yönelimi üzerindeki etkisinin girişimcilik yöneliminin etkisinden daha güçlü olduğunu da ortaya koymaktadır. Nihayetinde de çalışma sonuçları, -pazar yöneliminin öğrenme yönelimi üzerindeki etkisinin iş karmaşıklığı ve girişimcilik yönelimi tarafından gölgelenmesi sebebiyle- ülkemiz firmalarının pazar yönelimi olgusuna gereken hassasiyeti göstermedikleri gerçeğini gözler önüne sermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :