Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal liberalizasyon sürecinde türkiye’nin sektörel yapısında meydana gelen değişmeler

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada 1970'li yıllardan önce birçok ülkede finansal piyasalar, faiz oranları, döviz kurları ve sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerle finansal baskı altında tutulmuştur. 1970'li yılların başından itibaren finansal sistemin zayıflaması, tasarruf ve yatırım yetersizliği, Bretton Woods Sistemi'nin yıkılması, bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların politikalarında meydana gelen değişimle birlikte, finansal baskı politikaları terk edilerek yerini finansal liberalizasyon politikalarına bırakmaya başlamıştır. Uygulamaya konulan bu finansal liberalizasyon politikaları ülkelerin ekonomik yapılarını etkileyerek ülkelerin sektörel yapısında önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, öncelikle finansal liberalizasyon ve sektörel yapı değişiminin kavramsal ve teorik çerçevesini incelemek ve daha sonra Türkiye'de finansal liberalizasyon sürecinde uygulamaya konulan politikaları ve bu süreçte Türkiye'nin sektörel yapısında meydana gelen değişimleri analiz etmektir.

Özet İngilizce :

Financial markets in most countries around the world were pressed financially by implementing controls over interest rates, currency rates and capital flows before the 1970s. A new era began in the 1970s due to weakening of financial system, inefficiency of savings and investments, failure of Bretton Woods System, advancements in information and communication systems, and changes of policies of international bodies such as the International Monetary Fund and the World Bank. Financial repression policies were abondoned and financial liberalization policies emerged in this period. These implemented financial liberalization policies have caused significant changes in the sectoral structures of countries by influencing their economic structures. Starting from this point, the aims of the study are to examine conceptual and theoretical grounds of financial liberalization and sectoral change and then to analyze implemented policies in Turkey during the financial liberalization process and the changes occured in Turkey's sectoral structure during this process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :