Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim harcamalarının iktisadi büyümeye etkisi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim bireyleri öngörülen hedefe yönelten, bireye bilgi, beceri, davranış değişikliği kazandıran bir süreçtir. Ekonomik ve toplumsal etkileri giderek artan beşeri sermaye denilen insan gücü kaynağının oluşumuna etki eden, toplumların sosyal ve ekonomik ilerlemelerinde önemli bir rol oynadığına inanılan eğitimin önemi son zamanlarda giderek artmaktadır. Yalnızca fiziki sermaye ile iktisadi olayları açıklayabilmek mümkün değildir. Eğitim alanında yapılan çalışmalar eğitimin de bir üretim faktörü olarak, işgücünün beceri ve üretkenlik kapasitesini geliştirme yoluyla ulusal gelirin büyümesine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı eğitim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Çalışmada, eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1998Q1-2012Q3 dönemi için Toda-Yamamoto nedensellik testiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular eğitim harcamalarından ekonomik büyüme doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir

Özet İngilizce :

Education is a process that directs individuals towards target and gives individuals information behavior change skills. Economic and social effects of increasing human capital that affect the formation of the so-called source of manpower, social and economic progress of societies believed to play an important role in the importance of education has been increasing recently. It is not possible to explain economic well-being by physical capital itself. Education at work in the area of education as a production factor, labor force skills and productivity through the capacity development of national income has contributed to the growth. The purpose of this study is to describe the relationship between education and economic growth. In the study, the relationship between education expenditure and economic growth for the period 1998Q1-2012Q3 were investigated through the Toda-Yamamoto causality test. Also, according to the empirical findings, there is unidirectional causality from education expenditure to economic growth

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :