Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bingöl ve çevresi: iktisadi göstergeler ve doğu anadolu projesi (dap) kalkınma senaryoları

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Bingöl, TÜİK'in 26 altbölge esaslı 2.düzey sınıflandırmasına göre, "Malatya altbölgesi"nde yeralmaktadır. Geri kalmış bir kent olarak, 1968 kararnamesinden beri 1.dereceden "kalkınma öncelikli yöre" (KÖY) kapsamındadır. Bir bölgesel kalkınma projesi olan "Doğu Anadolu Projesi" (DAP) sayesinde Bingöl ve çevresinin kalkınması amaçlanmaktadır. DPT kalkınma senaryolarına göre, eğer DAP 2011-2020 dönemleri arasında %9 oranında büyüme gerçekleştirirse, Bingöl'ün gelir ve istihdam düzeyi önemli ölçüde artabilecektir. Bu bağlamda, bölgede ve dolayısıyla Bingöl'de, karşılaştırmalı üstünlükler tezine göre, ağırlıklı sektörler (tarım ve hayvancılık) korunmalıdır. Kamu yatırımları bütçesinin ve AB mali fonlarının bölge ve il bazındaki dağıtımında 'pozitif ayrımcılık' kuralı uygulanarak Bingöl'ün daha fazla pay alması sağlanmalıdır.

Özet İngilizce :

According to 26 sub-regions based on TURKSTAT 2 level classification, Bingöl is located at Malatya sub-region. As a underdeveloped city she is covered as "priority development region", since 1968 enactment. The regional development of Bingöl and her periphery aimed for "Eastern Anatolia Project (EAP)" which is a regional development Project. According to SPO scenarios, if 9% rate of development could be reached in 2011-2020 periods, Bingöl's income and employment rates should be increased significantly. In this context in region and so in Bingöl, according to the thesis of comparative advantages, main sectors (agriculture and husbandry) have to be protected. The "positive discrimination" rule of public investments budget and EU financial funds in city and region allocation have to applied and the share of Bingöl's have to raised.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :