Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alternatif değerlendirmede öğretmenlerin kanaat notu kullanım kriterleri (kars ili örneği)

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1, Milli Eğitim Bakanlığı Sınıf Öğretmeni 2
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, alternatif değerlendirmede kanaat notunun hem öğretmenler hem de öğrenciler gözündeki belirleyici kriterleri belirlemek, değerlendirmek, karşılaştırmak ve elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler geliştirmektir. Araştırmanın örneklemi 2008 – 2009 eğitim – öğretim yılında Kars Merkez İlköğretim okullarında ikinci kademeye devam eden öğrencilerden ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde, konumuzla ilgili teorik boyut üzerinde durulmuş ve daha sonraki bölümlerde ise, belirlenen araştırma problemi ve alt problemlere dayalı olarak hazırlanıp uygulanan anket maddelerinin cevaplarından oluşan grafik değerleri yüzdelik oranlar şeklinde değerlendirilerek problem sorularımıza cevaplar aranmıştır. Araştırmanın son bölümünde de elde edilen verilere dayalı olarak uygun önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is trying to define, evaluate, compare the criteria of final grade perceived and appreciated by the teachers and students and develop some suggestions depending on the data. The sample and the paricipating ones of the study are the choosen second level primary school students and their teachers in the academic year of 2008 – 2009. In the first part of the study, we studied on the literature related to the subject and in the other parts, we tried to evaluate the answers of the guestionnaire guestions prepared and applied with the help of research problem by forming the data such as graphics and the results in percentage rates. In the last part of tjhe study, we tried to suggest some useful suggestions depending on the research data.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :