Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kadın / Woman 2000

Yıl 2008 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'deki bir kadın örnekleminde göreli yoksunluk ve adil dünya inancı ile siyasal katılım düzeyleri arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Martin-Luther Üniversitesi1, Ankara Üniversitesi2
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de yaşayan kadınların göreli yoksunluk, adil dünya inancı ve siyasal katılım düzeyleri arasındaki ilişkileri araştırmak ve söz konusu değişkenlerin eğitim ve sosyo-ekonomik düzeye (SED) göre farlılık gösterip göstermediğine bakmaktır. Ayrıca, siyasal katılım düzeyi yüksek ve düşük katılımcılar göreli yoksunluk ve adil dünya inancı puanları açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini değişik yaş ve mesleklerden rastlantısal (random) olarak seçilen 302 kadın oluşturmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda Göreli Yoksunluk Ölçeği, Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği ve Siyasal Katılım Ölçeği kullanılmıştır. Ülkemizde göreli yoksunluk ve siyasal katılım değişkenlerini ölçen bir araca rastlanmadığından, çalışmada ayrıca literatüre söz konusu değişkenler için kullanılabilecek ölçekler kazandırmak da amaçlanmıştır. Sonuçlar, göreli yoksunluk ve siyasal katılım arasında olumlu yönde ve anlamlı, adil dünya inancı ve siyasal katılım arasında ise olumsuz yönde ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, siyasal katılım düzeyi yüksek olan katılımcıların göreli yoksunluk puanlarının, siyasal katılım düzeyi düşük olan katılımcılarınkinden anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür. Gruplar arası karşılaştırmalar, farklı SED’lerden katılımcılar arasında grup göreli yoksunluğu bakımından anlamlı farklılıkların olduğunu göstermiştir. Karşılaştırılan gruplar arasında en fazla grup göreli yoksunluğu algılayan grubun orta SED’deki katılımcılar olduğu görülmektedir. Son olarak, eğitim düzeyi en yüksek katılımcıların siyasal katılım düzeylerinin de en yüksek olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The main objective of this study is to investigate the relationships between relative deprivation, belief in a just world and political participation among women in Turkey. In addition, the investigators aimed to see whether these variables differentiate depending upon educational and soci-economical levels. Moreover, the participants with high political participation levels and those with low political participation levels were compared in terms of their relative deprivation and just world belief scores. The sample consisted of 302 women who were selected randomly among women of different ages an occuppations. Relative deprivation scale (developed by the investigators for this study), justification scale and political participation scale (developed by the investigators for study) used in this study. The findings showed that there is a significant positive correlation between relative deprivation and political participation, and likewise, tehere is a significan correlation between political participation and just world belief. The results of the study showed also that the higher the political participation levels of the subjects the higher their relative deprivation levels were. In addition, there were significant differences between the participants from different SES’s in terms of relative deprivation levels. The SES level that had the highest level of relative deprivation was the middle SES. Finally, the participants with the highest level of education had also the highest level of relative deprivation. political participation levels.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :