Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kadın / Woman 2000

Yıl 2008 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The problem of the public awareness about women trafficking in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi 1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Although reports concerning the trafficking in women in Turkey grew in number subsequent to the UN Convention in November 2000, there are still many things which need to be done in order to raise public awareness. While it can be said that this problem does not belong to Turkey alone, little research addressing this issue has been carried out. In other words, since academics are not quite interested in the subject of women trafficking, few researchers have conducted multi-dimensional observations of the social aspect of this problem. Until recently, this issue was evaluated as a legislative problem. Thus, the project - Raising Public Awareness about Women Trafficking in Turkey: Anti-Trafficking For a and Creation of a Civil Society Network, 2005- that needed to be carried out had been realized only in governmental departments, international associations and NGOs. Concurrently, the level of civil awareness regarding this issue was observed. In short, the manner in which the issue is perceived by society needs to change if a permanent solution is to be found. This article will cover the debate concerning ‘forced’ or ‘voluntary’ prostitution, the perception and the awareness of relevant NGO representatives and civil servants in the struggle against women trafficking in Turkey. In 2005, a data analysis of the aforementioned Project was conducted in Turkey by Médicins du Monde – Greece, in partnership with the International Blue Crescent Relief and Development Foundation – Turkey.

Özet İngilizce :

Türkiye’de kadın ticareti ile ilgili 2000 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler sözleşmesi ve ek protokolü doğrultusunda başlayan uyarlama çalışmaları ışığında akademik çalışmalarda bir artış olmuştur. Ancak, Türkiye’nin bu sorunu kendi kendine saptayıp çözmeye yönelik pek fazla araştırma yapılmadığı, ve akademik çevrelerde ise bu konuyu toplumsal açıdan, tüm boyutlarıyla inceleyen çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Kadın ticareti konusundaki çalışmalar, şimdiye kadar sözleşmelere uyum açısından değerlendirilerek, hızla çözüm yolları bulmak amacıyla, özellikle ilgili devlet kurumlarıyla birkaç uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının birlikte yürüttüğü çalışmalardır. Ancak bu çalışmalarda da hemen göze çarpan, sivil; toplumsal alana dair bir ayağın bulunmamasıdır. Konunun yasalar ve uluslararası sözleşmeler açısından arştırılması ve bu konuda yapılan tartışmalar ve uygulamalar bir üst başlık oluşturmaktadır ancak toplumsal alanda bu konuya bakışın değişmesi bu değişimlerin kalıcı çözümlere dönüşmesi de en az yasalar ve uluslararsı sözleşmeler kadar üzerinde önemle durulması gereken bir başlık oluşturmaktadır. Bu çalışmada, seks işçiliğinde “zorla’ ya da ‘isteyerek’ fahişelik yapma tartışması ve konuyla ilgili sivil toplum örgüt temsilciler, avukat ve devlet görevlilerinin algı ve farkındalık düzeylerinin Türkiye’deki kadın ticareti çalışmalarına nasıl yansıdığı tartışılmaktadır. Bu tartışma, 2005 yılında, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfı’nın Medicines du Monde Yunanistan ile birlikte yaptığı ‘Raising Public Awareness about Woman Trafficking in Turkey: Anti-Trafficking for a and Creation of a Civil Society Network’ başlıklı projenin alan çalışmasından elde edilen verilerin analizi ile sınırlı olacaktır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :