Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kadın / Woman 2000

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih ve toplum dergisi’nde kadın ve kadın bibliyografyası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih ve Toplum Dergisi, Ocak 1984 yılında yayın yaşamına başlamasının ardından, 2003 yılı Aralık ayına kadar 240. sayı ile yayın yaşamına son vermekteydi. Tarihin “ne için” olduğu sorusuna, R. G. Colligwood, “insanın kendini tanıması için” yanıtını vermekteydi. Bu tanım içerisinde kadın da önemli bir yer tutmasına karşın hep göz ardı edilebilmekteydi. Günümüz çağdaş Türk kadın kimliği oluşumunun Cumhuriyet devrimlerinden çok öncelere dayandığının üzerinde bir çok yazar durmaktaydı. Özellikle Tanzimat’ın açtığı düzenlemeler sonucu bu anlayış değişmeye başlamaktaydı. İşçi ve entelektüel olmak üzere klasik ev kadının yanında iki değişik kadın tipi yer almaya başlamakta, Türk kadınına iyi bir eğitim verilmesi, onları birer sanat sahibi yapması ve yaşamlarını sürdürmeleri için meslek sahibi olmalarının sağlanması noktasında buluşulmaktaydı. Kadını sımsıkı kuşatan geleneklere, kısıtlamalara, kadın-erkek eşitsizliğine, hukuksuzluğa, eğitimsizliğe karşı bir mücadele başlatılmaktaydı. Jön-Türkler ve Cumhuriyet sonrasında kadınların eğitimi için bilinçli politikalar uygulanırken, elit kadınlar, sosyal etkinliklerin en önemli uygulayıcısı olmaktaydılar. Peçesiz ve çarşafsız cumhuriyet kadını, kısa sürede özel ve kamusal hayatta kendine uygun bir kimlik oluşturmakta, din hegemonyasından kurtularak, Osmanlı toplum yapısından sıyrılmaya çalışılmaktaydı. Tek partili dönemi kadını, mesleki ve çağdaşlaşma alanında başarı kazanırken, çok partili yaşam döneminde de Amerika örnek alınmaktaydı.

Özet İngilizce :

Tarih ve Toplum (a periodical in Turkish related to the theme of history and society), first published in January 1984 first terminated its publication with its 240th issue in December 2003. As a popular history magazine which was read by a variety of readers, several studies concerning women issues in Turkey almost presented a leading part in publication of different social perspectives for the development of her status in Turkey. With a general introduction summarising the contents of the articles covered in the bibliography, a summary of which is given below, all the articles concerning women issues published in Tarih ve Toplum are indexed under five general themes. G. Colligwood’s response to question “history for whom?” was “for man to know himself”. In spite of the fact that woman has an important role in this definition, she had always be neglected. The formation of contemporary modern Turkish woman’s identity, initiated earlier than the reforms put forward during the early Republic period, has been taken into account by many authors who published in Tarih ve Toplum magazine. Articles published so far revealed this process particularly after the foundation of the reforms of Tanzimat. Apart from classical housewife role, two different perceptions of women as a worker and an intellectual member of the society began to appear and, beside giving high education to women, enabling them to gain a skill and a profession by which they could earn a life, have been considered. A struggle was begun against traditions, restrictions, inequality between man and woman, injustice and illiteracy that surrounded the women throughout the ages. After the periods of Young Turks and the Republic, consistent policies were brought into use and elite women were important ones who applied the social activities. Republican women, unveiled and adopted new apparels for outdoor activities, created a suitable identity in private and in public sectors within a very short time, and tried to escape from the hegemony of the religion and Ottoman social structure. While the woman in the period of “one-party” era, was gaining an aim in professional and modernisation; there was a turning backward during the era of “multi-parties” as USA woman movements were taken as the model.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :