Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların, çalışmalarının dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş hallerini "DergiPark" sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

- E-posta yolu ile gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.- Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Gönderilen çalışmalar Yazar tarafından benzerlik programına tabi tutularak, sonuç raporu sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Benzerlik oranı %30 ve üzeri olan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergimize çalışma göndermek isteyen yazarların kesinlikle "ORCID" numaralarını çalışmaya eklemeleri gerekmektedir.- ORCID numarası belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın Etiği İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Örnek Makale Formatımıza Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Telif Hakkı Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cilt: 27 - Sayı: 1 - 2020 Son Sayı