Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi.

Cilt: 18 - Sayı: 36 - 2020 Son Sayı