Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2667-8470 | e-ISSN | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi
ODAK VE KAPSAMMustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yılda 2 defa yayımlanan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergimizde eğitimin tüm alanlarında üretilen, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel ve nicel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin temel amacı; eğitim alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, İntihal yazılım programı kullanılarak kontrol edilmektedir.DEĞERLENDIRME SÜRECİMustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen yazıların değerlendirme politikaları aşağıdaki gibidir: Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör/editörler ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik oranı kontrol edilir. Benzerlik oranı %20'in altında ise, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin gönderilir.İki hakemin de “Yayımlanması uygundur.” şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı,  Yayın Kurulunun belirleyeceği sayıda yayımlanır. İki hakemin de “Yayımlanması uygun değildir.” şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı dergide yayımlanmaz. Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir; yazının yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur. Yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır. Bununla birlikte eleştiri ve önerilerle ilgili olarak katılmadıkları hususlar olursa bunları ayrı bir sayfada gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdır. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Dergi editörleri gerektiğinde makalede içeriği etkilemeyen küçük değişiklikler yapabilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları ve yazı hakkındaki yazışmalar dergi otomasyonu içinde arşivlenir.YAYIN SIKLIĞI Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yılda iki kez elektronik olarak yayımlanır.BİLİMSEL SORUMLULUKBilimsel yayıncılık standartları açısından gönderilecek makaleler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yazım kurallarına ve Yayın Etik Kurulu (COPE) kriterlerine uygun olarak hazırlanmalıdır.Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiği kurallarına uyulması zorunludur. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.Dergimize gönderilen makaleler değerlendirme sürecine alındıktan sonra her ne sebeple olursa olsun dergiden çekilemez.Dergi ile yazışmaları yapan sorumlu yazar, tüm yazarlar adına makalenin son halinin sorumluluğunu taşır.
Devamını Okumak İçin Tıklayın
Cilt: 3 Sayı: 4 - 2019

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/acarinde/public_html/pages/dergidetay/dergidetay.php on line 115