Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan süreli, uluslararası ve hakemli bir bilimsel dergidir. Yazışma Adresi: Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200-Ordu, Türkiye Tel: +90 452 234 50 10    Fax: +90 452 234 66 32 e-posta: akademikziraat@gmail.com

Cilt: 8 Sayı: Özel Sayı - 2019 Son SayıÇakıldak fındık çeşidinde iç meyve iriliğine bağlı olarak biyokimyasal özelliklerin değişimi

Sayfalar 61 - 70

Muharrem YILMAZ,Orhan KARAKAYA,Mehmet Fikret BALTA,Fikri BALTA,İzzet YAMANEffect of supplementary irrigation on total antioxidant capacity and phenolic content of hazelnut

Sayfalar 79 - 84

Tahsin TONKAZ,Sümeyye ŞAHİN,Saim Zeki BOSTAN,Kürşat KORKMAZFındık zarı ve okside nişasta ilavesinin hamur reolojisi üzerine etkileri

Sayfalar 91 - 98

YUSUF DURMUŞ,MÜNİR ANIL,ŞENAY ŞİMŞEKOrdu ili Ünye İlçesinde fındık işletmelerinin mevcut durum analizi ve beklentileri

Sayfalar 107 - 114

Derya ÖZTÜRK,Ali İSLAM,Rüstem CANGİFındık altında yetişen yaygın fiğ+tahıl karışımlarının ot veriminin belirlenmesi

Sayfalar 127 - 130

Özlem ÖNAL AŞCI,Gürkan DEMİRKOL,Yeliz KAŞKO ARICI,Nuri YILMAZ,Zeki ACAR
Corylus türlerinin peyzaj tasarım çalışmalarında kullanılabilirliği

Sayfalar 145 - 156

Ömer ATABEYOĞLU,Gülşah BİLGE


Fındıkta kabuklu ve iç meyve kusurları

Sayfalar 157 - 166

Saim Zeki BOSTAN