Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2011 Cilt: 13 - Sayı: 2

46 10

İÇİNDEKİLER

CEP TELEFONU PAKET TERCİHLERİ VE FİYAT ESNEKLİĞİNİN ANALİZİ

Münevver TURANLI, Seda BAĞDATLI KALKAN, Neslihan YAZILI

2 0