Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “bilimsel” ve “hakemli” akademik bir yayınıdır. Daha önceki ismi “Aile ve Toplum” olan dergi, 2012 yılından itibaren “Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi” adıyla yayımlanmaya başlanmıştır. Dergide, Türkçe ve İngilizce olmak üzere; makale, çeviri, kitap tanıtımı ve araştırma raporları yayımlanmaktadır.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi’ne; sosyal politika tarihi, istihdam ve işsizlik, demografi, yoksulluk, gelir dağılımı, göç, çalışma koşulları ve ücretler, sosyal güvenlik, sosyal hizmet, ayrımcılık ve sosyal dışlanma, dezavantajlı gruplar (çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, göçmenler, eski hükümlüler), aile çalışmaları, sağlık, konut, eğitim ve çevre politikaları konularında makaleler kabul edilmektedir.

Dergi; TR Dizin(TÜBİTAK ULAKBİM) tarafından aktif olarak indekslenmektedir.

Yayın Çağrısı için Tıklayınız

Bu dergide en çok okunan makaleler

Afyonkarahisar İlinde Zorunlu İkamet Eden Sığınmacı Kadınların Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi

Sayfalar -

Yrd. Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. Gözde İNAL KIZILTEPE, Arş. Gör. Özgün UYANIK, Öğr. Gör. Suphi ÖZSÜER, Prof. Dr. Adalet KANDIR, Vural ASLAN

Cilt: 20 - Sayı: 46 - 2020 Son Sayı