SANAT TARİHİ DERGİSİ

(JOURNAL OF ART HISTORY)

ISSN 1300-5707       ■       e-ISSN 2636-8064

Sanat Tarihi Dergisi hakemli, bilimsel bir dergidir;

Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır.

Journal of Art History is a peer-reviewed, scholarly, periodical journal

published biannually, in April and October.

Cilt: 29 - Sayı: 1 - 2020 Son Sayı