Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin bilimsel çalışmalar ve paylaşım konusunda önder bir üniversite olma hedefleri doğrultusunda 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, üniversitemizde, ülkemizde ve yurtdışında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi için önemli bir araç olma amacındadır.AFYON KOCATEPE ÜNİVETESİTESİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AKU-IJETAS) YAYIN İLKELERİ  1. AKU-IJETAS, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 2. Dergide orijinal araştırma makalesi yayımlanabilir. 3.  Tüm yazılar iki profesyonel hakem tarafından değerlendirilir, Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenir. 4. AKU-IJETAS, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, AKU-IJETAS, diğer ülkelerden gelen araştırmaları kabul etmektedir.5. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur. 6.Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir. 7.Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.8. Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.9. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.10. Sunulan metinler en çok 15 sayfa olmalıdır.11. Herhangi bir sorunuz için lütfen ijetas@aku.edu.tr adresine başvurun.AKU-IJETAS, hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Tamamen ücretsiz olarak  http://dergipark.gov.tr/akuumubd adresinden açık erişimlidir.Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler kabul edilmemektedir.Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.KISALTILMIŞ DERGİ ADI: AKU IJETAS Gelecek  sayı için makale yükleme tarihi :01.04.2020NOT: Tüm yazarlarımızın ORCID  (https://orcid.org) üzerinden Araştırmacı Numarası alarak işlemlerine devam etmesi önem arz etmektedir.

Cilt: 2 Sayı: 2 - 2019 Son Sayı