Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2458-7575 | e-ISSN 2458-7575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi |
Kapak Resmi
Editörden,“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayım hayatına başlayan ve farklı üniversitelerin ilgili ana bilim dallarındaki öğretim üyelerinden oluşan Bilim Kuruluna sahip hakemli bir dergidir. “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” belirli bir konu ve alanda değil tüm Fen ve Mühendislik Bilimleri konularını kapsaması nedeniyle çok geniş bir araştırmacı kitlesine hitap etmektedir. Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan araştırmaların orijinal makale, derleme, teknik not ve editöre mektup türlerindeki çalışmalar şeklinde yer alacağı “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi” öğretim üyeleri, lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ve diğer araştırmacıların çalışmalarını değerlendirerek bilime katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İleriki dönemlerde periyodik devam edecek sayılarımızın yanında seçilmiş konularda yayımlanan özel sayılarla da bilime katkıda bulunmak ve bilim dünyasında etki değeri yüksek saygın bir yere sahip olan bir dergi olmak dergimizin diğer hedefleri arasındadır.Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara aktarmak adına siz değerli bilim insanlarının yapacağı bilimsel katkılar için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.Saygılarımla...Doç. Dr. Cenk KARAKURTÖNEMLİ NOTLAR“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi”nde yayımlanan ve online olarak görüntülenen tüm eserlerin yayın hakkı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne aittir ve yayımlanan eserlerin bilimsel ve diğer hususlara ilişkin yasal yükümlülüklerinden yazarlar sorumludur. Editörler, yayın (Bilim) kurulu ve yayımcı yayımlanan eserlerden sorumlu tutulamaz.  Makale değerlendirmeleri çift taraflı kör hakem usulüne göre en az iki (2) hakem değerlendirmesi ile gerçekleşmektedir.Başvurulan makale çalışmasına ait iThenticate intihal programlarından alınmış  (%24 benzerlik oranını aşmayan) intihal raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) ek dosya olarak yüklenmelidir. Gizlilik BeyanıBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergi sistesine girilen her türlü iletişim bilgileri, belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmayacaktır.**Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2015 'in Aralık sayısından  (Cilt 2 Sayı 2 den) itibaren e-ISSN: 2458-7575 ile online olarak yayınlanmaktadır.**
Devamını Okumak İçin Tıklayın
Cilt: 7 Sayı: 100. Yıl Özel Sayı - 2020
 1. Betonarme İstinat Duvarları için Maliyet Tahmin Modelleri
  Sayfalar 9 - 26
  Uğur DAĞDEVİREN,Burak KAYMAK
 2. Çorum İli Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Kalecik Karası Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşidinin Çekirdek Yağ Asidi Kompozisyonu
  Sayfalar 27 - 34
  Betül GIDIK
 3. İstilacı Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Simaroubaceae) Türünün Yaprak N ve P Rezorbsiyonu
  Sayfalar 35 - 50
  Burak SÜRMEN
 4. Akarçay Havzası ve Van Gölü Havzası için 1901-2015 Yılları Arasında Standart Yağış İndeksi’ne (SPI) Göre Trend Analizi
  Sayfalar 51 - 61
  Mustafa KUZAY,Mustafa TOMBUL
 5. Çelik Çaprazlarla Güçlendirilmiş Çelik Yapılarda Guse Tasarımının Deprem Performansına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 62 - 77
  Hakkı Deniz GÜL,Kıvanç TAŞKIN
 6. Doğadan Toplanan Koeleria cristata (L.) Pers. Genotiplerinde Morfolojik Faklılıkların Belirlemesi, Bu makale Zahide Levent adlı kişinin Yüksek Lisans Tezinin Bir Parçasıdır.
  Sayfalar 78 - 86
  Zahide LEVENT,Mehmet Ali AVCI
 7. Cross-Layer Optimised Video Multicasting over LTE-A
  Sayfalar 87 - 97
  Berna BULUT
 8. Bilecik için POTGTG Santralinin Potansiyel Değerlendirilmesi
  Sayfalar 98 - 109
  Damla KILIÇ,Oğuz ARSLAN
 9. Laboratuvarın Sesin Nesnel Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği
  Sayfalar 110 - 122
  Mustafa KAVRAZ,Öznur KABİL
 10. A comparison between the performance of Weibull and Log-logistic Aging Models on Saccharomyces cerevisiae lifespan data
  Sayfalar 123 - 132
  Emine GÜVEN
 11. Artırımlı Sosyal Öğrenme Tabanlı Diferansiyel Gelişim Algoritması
  Sayfalar 133 - 162
  Serdar ÖZYÖN
 12. Petrol-Su Ayrışma Sistemlerindeki Birleştirilmiş Plakaların Ayrışma Verimliliği Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 163 - 174
  Mehmet ORUÇ,Sedat YAYLA
 13. 1-Naftalen-2-il-etanon-o-propil-oksimin Kuantum Kimyasal Çalışmaları
  Sayfalar 175 - 185
  Yunus KAYA,İlhan KÜÇÜK
 14. AISI 1040 çeliğinin tornalanması sonucu oluşan yüzey pürüzlülük değerlerinin RSM ve YSA ile araştırılması
  Sayfalar 186 - 197
  Harun AKKUŞ
 15. Sentezlenen Yeni Ni (II) Komplekslerinin Spektroskopik ve antifungal özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 198 - 216
  Tuncay KARAKURT,Ayşen Alaman AĞAR,Seher MERAL,Abdurrahman ONARAN
 16. İki Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşidinde Hümik/Fulvik Asit Uygulamasının Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 217 - 228
  Soner ARDUÇ,Zeki MUT,Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE
 17. 2-Tiyourasilin Tayini için Poli(Bromokrezol moru) ile Modifiye Camsı Karbon Elektroda Dayalı Elektrokimyasal DNA Sensörü Geliştirilmesi
  Sayfalar 229 - 242
  Derya KOYUNCU ZEYBEK,Burcu DEMİR DOĞANCI,Müzeyyen Özge KARAŞALLI
 18. CMT ve Darbeli CMT Ark Kaynaklı AA7075-T6 Al-Alaşımı Alın Bağlantıların Mekanik Davranışına Kaynak Hatalarının Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 243 - 255
  Hüseyin Tarık SERİNDAĞ,Gürel ÇAM
 19. Dönen Makinelerde Eksenel Kaçıklık ve Dengesizliğin Titreşim Analizi
  Sayfalar 256 - 269
  Nejdet ALÇELİK,Menderes KAM
 20. Kuru Atık Nitrifikasyon Organizmasına Ni(II) İyonu Biyosorpsiyonu
  Sayfalar 270 - 278
  Şükrü ASLAN
 21. Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim ve Kalitesine Ahır Gübre Dozlarının Etkisi
  Sayfalar 279 - 288
  Reyhan KARAYEL,Arslan UZUN,Hatice BOZOĞLU
 22. Düz Disklerdeki Bilardo Akışlarının Topolojik Geçişliliği
  Sayfalar 289 - 298
  İsmail SAĞLAM,Ahmet Refah Torun
 23. A~160 Civarındaki Çift-Çift Çekirdeklerin Eşevreli Durum Yaklaşımı ile İncelenmesi
  Sayfalar 299 - 312
  Melih KARATAŞ,İlyas İNCİ
 24. Master-eğriler kinetik yönteminin izotermal olmayan selüloz pirolizine uygulanması ve piroliz işleminin termodinamik analizi
  Sayfalar 313 - 328
  Gamzenur ÖZSİN
 25. Kolon Kanseri Hücrelerinde Katlanmamış Protein Cevabının Aşırı Uyarılması VEGF İfadesini ve Salınımını Artırır
  Sayfalar 329 - 343
  Sinem TUNÇER,Ege SOLEL,Sreeparna BANERJEE
 26. Kuantum Tam Diferansiyel ve Uygulaması
  Sayfalar 344 - 352
  Zülal MISIR
 27. Betonarme İstinat Duvarları için Maliyet Tahmin Modelleri
  Sayfalar 9 - 26
  Uğur DAĞDEVİREN,Burak KAYMAK
 28. Çorum İli Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Kalecik Karası Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşidinin Çekirdek Yağ Asidi Kompozisyonu
  Sayfalar 27 - 34
  Betül GIDIK
 29. İstilacı Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Simaroubaceae) Türünün Yaprak N ve P Rezorbsiyonu
  Sayfalar 35 - 50
  Burak SÜRMEN
 30. Akarçay Havzası ve Van Gölü Havzası için 1901-2015 Yılları Arasında Standart Yağış İndeksi’ne (SPI) Göre Trend Analizi
  Sayfalar 51 - 61
  Mustafa KUZAY,Mustafa TOMBUL
 31. Çelik Çaprazlarla Güçlendirilmiş Çelik Yapılarda Guse Tasarımının Deprem Performansına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 62 - 77
  Hakkı Deniz GÜL,Kıvanç TAŞKIN
 32. Doğadan Toplanan Koeleria cristata (L.) Pers. Genotiplerinde Morfolojik Faklılıkların Belirlemesi, Bu makale Zahide Levent adlı kişinin Yüksek Lisans Tezinin Bir Parçasıdır.
  Sayfalar 78 - 86
  Zahide LEVENT,Mehmet Ali AVCI
 33. Cross-Layer Optimised Video Multicasting over LTE-A
  Sayfalar 87 - 97
  Berna BULUT
 34. Bilecik için POTGTG Santralinin Potansiyel Değerlendirilmesi
  Sayfalar 98 - 109
  Damla KILIÇ,Oğuz ARSLAN
 35. Laboratuvarın Sesin Nesnel Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği
  Sayfalar 110 - 122
  Mustafa KAVRAZ,Öznur KABİL
 36. A comparison between the performance of Weibull and Log-logistic Aging Models on Saccharomyces cerevisiae lifespan data
  Sayfalar 123 - 132
  Emine GÜVEN
 37. Artırımlı Sosyal Öğrenme Tabanlı Diferansiyel Gelişim Algoritması
  Sayfalar 133 - 162
  Serdar ÖZYÖN
 38. Petrol-Su Ayrışma Sistemlerindeki Birleştirilmiş Plakaların Ayrışma Verimliliği Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 163 - 174
  Mehmet ORUÇ,Sedat YAYLA
 39. 1-Naftalen-2-il-etanon-o-propil-oksimin Kuantum Kimyasal Çalışmaları
  Sayfalar 175 - 185
  Yunus KAYA,İlhan KÜÇÜK
 40. AISI 1040 çeliğinin tornalanması sonucu oluşan yüzey pürüzlülük değerlerinin RSM ve YSA ile araştırılması
  Sayfalar 186 - 197
  Harun AKKUŞ
 41. Sentezlenen Yeni Ni (II) Komplekslerinin Spektroskopik ve antifungal özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 198 - 216
  Tuncay KARAKURT,Ayşen Alaman AĞAR,Seher MERAL,Abdurrahman ONARAN
 42. İki Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşidinde Hümik/Fulvik Asit Uygulamasının Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 217 - 228
  Soner ARDUÇ,Zeki MUT,Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE
 43. 2-Tiyourasilin Tayini için Poli(Bromokrezol moru) ile Modifiye Camsı Karbon Elektroda Dayalı Elektrokimyasal DNA Sensörü Geliştirilmesi
  Sayfalar 229 - 242
  Derya KOYUNCU ZEYBEK,Burcu DEMİR DOĞANCI,Müzeyyen Özge KARAŞALLI
 44. CMT ve Darbeli CMT Ark Kaynaklı AA7075-T6 Al-Alaşımı Alın Bağlantıların Mekanik Davranışına Kaynak Hatalarının Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 243 - 255
  Hüseyin Tarık SERİNDAĞ,Gürel ÇAM
 45. Dönen Makinelerde Eksenel Kaçıklık ve Dengesizliğin Titreşim Analizi
  Sayfalar 256 - 269
  Nejdet ALÇELİK,Menderes KAM
 46. Kuru Atık Nitrifikasyon Organizmasına Ni(II) İyonu Biyosorpsiyonu
  Sayfalar 270 - 278
  Şükrü ASLAN
 47. Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim ve Kalitesine Ahır Gübre Dozlarının Etkisi
  Sayfalar 279 - 288
  Reyhan KARAYEL,Arslan UZUN,Hatice BOZOĞLU
 48. Düz Disklerdeki Bilardo Akışlarının Topolojik Geçişliliği
  Sayfalar 289 - 298
  İsmail SAĞLAM,Ahmet Refah Torun
 49. A~160 Civarındaki Çift-Çift Çekirdeklerin Eşevreli Durum Yaklaşımı ile İncelenmesi
  Sayfalar 299 - 312
  Melih KARATAŞ,İlyas İNCİ
 50. Master-eğriler kinetik yönteminin izotermal olmayan selüloz pirolizine uygulanması ve piroliz işleminin termodinamik analizi
  Sayfalar 313 - 328
  Gamzenur ÖZSİN
 51. Kolon Kanseri Hücrelerinde Katlanmamış Protein Cevabının Aşırı Uyarılması VEGF İfadesini ve Salınımını Artırır
  Sayfalar 329 - 343
  Sinem TUNÇER,Ege SOLEL,Sreeparna BANERJEE
 52. Kuantum Tam Diferansiyel ve Uygulaması
  Sayfalar 344 - 352
  Zülal MISIR