Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2020 Cilt: 8 - Sayı: 1

697 199

İÇİNDEKİLER

Şeyh Mehmed Hayrî’nin Manzum Nasîhat-nâmesi

Mustafa Yunus GÜMÜŞ, İdris SÖYLEMEZ

48 11