Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi