Journal of Life Economics

2016 Cilt: 3 - Sayı: 4

517 230

İÇİNDEKİLER

THE ROLE OF OWNERSHIP ON BEHAVIOR OF DIVIDEND PAYERS

David Paul Elia Saerang, Winston Pontoh

28 14

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖZELİNDE PHILLIPS EĞRİSİ ANALİZİ

Çağlayan Tabar, Işın Kırışkan Çetin

31 14

SYRIAN MIGRANTS IN TURKISH LABOUR MARKET

Çağla Ünlütürk Ulutaş

26 15
33 13