Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Harran University Theology Faculty Journal

                                                             "Nicelikten niteliğe dev bir adımın eşiğindeyiz."

            1995 yılından bu yana yayın hayatında yer alan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz, Sosyal-Beşeri İlimler/Dini Araştırmalar alanında te’lif edilen makaleleri ilim dünyasına kazandırmayı amaç edinmiştir. Dergimizde aynı zamanda kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır. 

             Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Ön değerlendirme ve intihal aşamasından geçemeyen makaleler, hakemlere gönderilmeden editör kurulu tarafından reddedilir. Ön değerlendirme ve intihal aşamasından geçen makaleler, hakeme yönlendirilir. Hakemlerimiz ve yazarlarımız arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir.

           Dergimiz, her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yayımlanmaktadır. 1 Mayıs öncesinde gönderilen makaleler 15 Haziran'da çıkacak sayı için;  1 Kasım öncesinde gönderilecek makaleler de 15 Aralık'ta çıkacak sayı için değerlendirmeye alınır. Belirtilen tarih aralığında makalesi ulaşan, ancak hakem süreci devam eden makaleler bir sonraki sayı için değerlendirilir.

             Dergimize göndereceğiniz kıymetli çalışmalarınızı ilim dünyasına ulaştırmak bizleri memnun edecektir. 

             

    DergiPark üzerinden dergimize nasıl makale gönderilebileceğine dair video için tıklayınız.

Sayı: 42 - 2019 Son Sayı